Montera panel med våra tips!

CENT fingerpanel

Det är enkelt att montera panel. Med våra tips lyckas även en hemmafixare

Med paneler ger du enkelt inredningen karaktär, värme och naturlighet samt förbättras utrymmets akustik. Träpaneler har enligt undersökningar många hälsoeffekter både på en fysiologisk och psykologisk nivå, t.ex. genom att sänka stressnivåerna i kroppen och genom att jämna ut luftfuktigheten i rummet.

Hur ska man montera panel? Vi sammanställde nedan de viktigaste steg-för-steg-instruktionerna och ger våra bästa tips för en framgångsrik montering av panel.

Monteringsanvisningar för panel

 Obehandlat Dune-panel 15x90x2380

1. Val och behandling av träpanel

Det finns många olika typer av panel, med olika profiler, tillverkade av olika material och med många olika behandlingar. När du väljer panel är det värt att komma ihåg att alla paneler inte nödvändigtvis passar för alla utrymmen. Speciellt i bastur och andra våtutrymmen kräver att materialet tål fukt, och produkten måste också tåla stora temperaturväxlingar. 

Trärena paneler passar nästan var som helst, bara de hanteras korrekt. Behandlingen bör göras före monteringen, så att omålade springor inte syns när panelen har torkat. För behandling av träpanel passar olja, vax, målarfärg, lack och bets. Välj lämplig produkt enligt objektet och önskat slutresultat. För mer detaljerade tips om behandling, fråga närmaste järn-/trävaruaffär som säljer färger. Om du vill göra det enkelt, välj en förbehandlad produkt. Förbehandlade paneler kan användas som sådana i torra rum eller i taket på tvättutrymmen.

Utöver profil och behandling väljs monteringsriktning. När du sätter upp panel på väggen, observera att horisontell panel gör rummet bredare, medan vertikal panel gör att utrymmet känns högre. För vissa profiler är det också viktigt från vilken riktning man börjar sätta upp panelen. Detta gäller till exempel den populära Dune-panelen. En bra tumregel är att börja montering av panelen där man betraktar mest färdig yta. På så sätt syns panelens sponter minst. När du monterar takpanel lönar det sig att uppmärksamma från vilken riktning ljuset faller. Takpanel monteras vanligtvis vinkelrätt mot fönsterväggen.

Dune-panel i vardagsrummet

Vitlackad Dune-panel 15x90x2380

2. Hur mycket panel behövs?

När du har valt lämplig profil, material (och behandling) är det dags att beräkna mängd som behövs. Man kan enkelt beräkna rätt mängd med räknare för åtgång, som du hittar på alla våra produktkort.  Du ska känna till hur stor yta som ska kläs med panel, och räknaren beräknar antalet meter som behövs för panelen i fråga. Vi rekommenderar att räkna med svinn på cirka 10 procent.

Räknare av åtgång

Med räknaren för åtgång beräknar du enkelt mängden som behövs. För en yta på 20 kvadratmeter behövs 259 meter panel, inklusive 10 % svinn.

Speciellt när du beställer träpanel ska du observera att trä är ett naturmaterial, så varje panel är unik. Det kan finnas skillnader i panelernas nyanser och mängden kvistar. Det lönar sig att sortera panelerna före montering så att panelernas olika nyanser och mönster kan placeras på ett balanserat sätt. På så sätt får du ett harmoniskt och snyggt slutresultat.

 Observera också att om det finns fel på panelerna, som påverkar utseendet eller monteringen, ska panelerna reklameras före monteringen. En monterad produkt kan inte reklameras. På baksidan av panelen tillåts vankant som inte stör monteringen.

3. Förberedelser

När du har fått panelerna till dörren vill du säkert gärna börja montera direkt, men vänta en stund! Bär panelpaketen till utrymmet där du ska använda dem och gör små snitt i förpackningarnas ändar. Låt panelerna anpassa sig till utrymmet där de ska monteras i ca 5–6 dagar. Rumstemperaturen och luftfuktigheten i utrymmet ska vara normal, ca 20 °C, fuktighetsprocenten under 50 %. Medan panelerna anpassar sig finns det gott om tid att göra grundarbetet!

4. Grundarbete

Panelerna monteras ovanpå spikläkter, dvs. ribborna i underlaget. Tack vare spikläkterna blir panelväggen rak och luft kan cirkulera bakom panelen, vilket är viktigt särskilt när det gäller träpanel.

Tjockleken på spikläkterna bör vara enligt underlaget. På en fast och jämn yta är en ribba på 20 x 40 mm lagom, medan det på ett mer ojämnt eller flexibelt underlag är bättre att välja tjockare trävirke.

Avståndet mellan ribborna bestäms av t.ex. panelens tjocklek och monteringsobjektet. Avståndet mellan ribborna är vanligen 600 mm och för takpaneler 400 mm. Det viktigaste är att panelerna fästs ordentligt och säkert.

Riktningen på ribborna bestäms av riktningen på panelerna: på en vägg där panelerna sätts vertikalt monteras ribborna horisontellt och på en vägg där panelerna sätts horisontellt monteras ribborna vertikalt.

Mellan ribban och väggen bakom ska det finnas spelrum, eftersom panelen inte heller monteras fast vid sidoväggen. Ett bra avstånd är ca 10–15 mm.

Ribborna kan limmas på en stenvägg, och eller så kan panelen limmas direkt på väggen med starkt monteringslim. Ribbor rekommenderas dock som underlag så att luften kan cirkulera. Ribborna kan också monteras med t.ex. metallankare.

Lekläktar för montering av panelRiktningen på spikläkter beror på panelernas riktning.

5. Montering

När grundarbetet är färdigt kommer vi till monteringen av själva panelen. Är du redo, nu blir det snabbt färdig yta!

Panelerna fästs i spikläkterna med en spikpistol. En eller två spikar skjuts på varje ribba. Kom ihåg att använda galvaniserad spik i våta utrymmen. Om panelen har en förlängd underdel av honsponten, är dolt spikmontage enkelt att utföra. Det går att dölja spikmontaget även på hansponten, men det kräver lite mer noggrannhet.

Var noga med att lämna lite spelrum på ca 10–15 mm mellan väggen och panelen. Detsamma gäller mellan tak/golv och panel. Om du monterar panelen upprätt kan du använda en list mellan golvet och panelen enligt bilden nedan.

dune-panelVid montering av stående panel med profilerad panel (Dune-panel, fingerpanel) lönar det sig att sätta en list mellan golvet och panelen. Detta garanterar ett snyggt slutresultat och underlättar bland annat städningen!  

Mät den första panelen till rätt längd och såga vid behov av ändsponten. Det lönar sig också att såga hansponten mindre på panelen som du börjar med för att få ett snyggt slutresultat. Fäst den första panelen på väggen och se till att panelen är rak. Använd dold spikning genom honspontens underdel om det är möjligt. Den första panelen spikas även i panelens kant.

Fäst de återstående panelerna på ribborna i underlaget genom sponten. När du monterar panelen på sponten, hamra inte på panelen genom att slå direkt på panelens sida, utan använd till exempel en panelbit eller ett slagjärn emellan.

Montering av panel

 

Den översta figuren visar dolt spikmontage på honspontens underdel, och den nedre visar spikmontage av Dune-panel.

6. Dags att beundra slutresultatet!

Färdigt! Fullborda utrymmet med önskade lister och beundra slutresultatet. Dela det också på sociala medier med hashtags #centse, och tagga vårt @cent.se så att vi också får se resultatet!

Dune-panel på sänggavelVitlackerad Dune-panel skapar en rofylld stämning i sovrummet

Checklista för paneler:
 • Alla paneler passar inte nödvändigtvis för alla utrymmen, så välj rätt panel för utrymmet i fråga
 • Behandla trärena paneler före montering.
 • Fundera noga på panelens riktning i förväg
 • Beräkna noggrant mängden panel som behövs, använd räknare för åtgång som hjälp
 • Låt panelerna anpassa sig till utrymmet där de ska monteras i ca 5–6 dagar före montering
 • Montera stora ytor av samma produktionsparti
 • Panelerna bör monteras på spikläkter
 • Om panelen har en förlängd underdel på honsponten, kan dold spikmontering göras
 • Avsluta med passande tak-, täck eller golvlister
 • Lampor eller andra tunga föremål får inte fästas direkt på panelen

 

Inga fler produkter finns att köpa